Tlakové myčky pomáhají čistit poklady světové architektury a umění. Třeba sochu Krista Spasitele v Riu nebo fasádu pražského Národního divadla

O největší kulturní památky světa pečují experti restaurátoři za pomoci možná překvapivých, ale účinných nástrojů, jako jsou například tlakové myčky. Ty pomáhaly čistit taková umělecká díla, jako socha Krista Spasitele v Rio de Janeiru, obelisk na pařížském Place de la Concorde, Memnonovy kolosy v Egyptě, národní památník Mount Rushmore v americkém Black Hills či třeba pražské Národní divadlo nebo berlínská Brandeburská brána. 

Tlakové myčky dokáží památky a umělecká díla pečlivě očistit od nánosů usazenin, které z většiny způsobuje počasí, přírodní procesy nebo emise výfukových plynů či topení. Účinnou a k památkám šetrnou metodou je nízkotlaké otryskávání mikročásticemi ze vzdálenosti 15 až 20 cm.

Například obelisk na pařížském Place de la Concorde byl vyroben ve 13. století př. n. l. za faraona Ramsese II. Pochází z chrámu v egyptském Luxoru a do Francie byl převezen v 19. století jako dar egyptského místokrále Muhammada Alího francouzskému králi Ludvíku Filipovi. Tým restaurátorů vyčistil celý obelisk a také podstavec, zlacení i rytiny a restauroval i zlatý list na vrcholu obelisku. Postaral se také o odstranění starého, nyní poškozeného spárování epoxidovou pryskyřicí a provedl nové spárování a zpevnění poškozených míst. 

Monumentální žulové sochy tváří čtyř amerických prezidentů Mount Rushmore jsou symbolem americké státnosti a demokracie. Za pomoci tlakových myček Kärcher, horolezeckého vybavení a systémů jištění pro výškové práce je experti nejen ošetřili proti erozi, ale také výrazně prosvětlili, že lépe vynikly v horském masivu.

Fasáda pražského Národního divadla byla citlivě restaurována tak, že z ní byly šetrně odstraněny kámen poškozující nánosy nečistot. Na povrchu se usadil prach, biologický porost a také emisní nečistoty. Při pracích byla použila metoda suchého otryskávání. Těžce přístupná místa byla ošetřena chemickým prostředkem pro odstraňování nátěrů a následně očištěna pomocí vysokotlakého čističe Kärcher.

Sochu Krista Spasitele v Rio de Janeiru pak čistili odborníci společnosti Kärcher již několikrát. Cristo Redentor, symbol Rio de Janeira, stojící na kopci Corcovado nad městem prošel sanací betonu, doplněním odlomených částí a pak kompletním čištěním od hlavy až k nohám. To dopomohlo soše k opětovnému získání ztraceného lesku. Následně byl povrch sochy ošetřen bezbarvým silikonem, který odpuzuje vodu, propouští však páru, takže se prosáknutá voda může zase odpařit.

Společnost Kärcher v rámci svého kulturního sponzoringu stojí za důkladným a šetrným vyčištěním více než 150 historických památek, uměleckých děl a budov po celém světě. 

Obelisk, Place de la concorde, Paříž

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Kärcher, Čištění pařížského obelisku

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Kärcher, Čištění pařížského obelisku

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Kärcher, Čištění pařížského obelisku

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Čištění suchým ledem. fontána Nové Mexiko

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Memnonovy kolosy v Egyptě

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Národní divadlo v Praze

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Národní divadlo v Praze

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiru

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiru

downloadPlná velikost downloadMenší velikost