Ve středu 19. října proběhne celosvětový den poděkování úklidovým pracovníkům. Konat se bude i v ČR

Čisté a hygienické prostředí na pracovištích, v budovách a na dalších veřejných místech lidé považují za nezbytnost. Uklízečů, uklízeček a jejich práce si ale přesto většinou neváží. V žebříčcích povolání podle prestiže se umísťují na posledních místech.

Před lety vznikla iniciativa Thank Your Cleaner Day, jejímž posláním je upozornit na nedocenění pracovníků v úklidových službách. Tato událost má stále větší dosah, v loňském roce se počet zúčastněných zemí rozrostl z 30 na 50. Mezi nimi byla poprvé i Česká republika. Stejně tomu bude i v roce letošním. Letošní poděkování úklidovým pracovníkům proběhne ve středu 19. října.

„Jsme rádi, že můžeme i letos formou tohoto neformálního setkání se zajímavým programem, občerstvením a dárky alespoň částečně vzdát hold a projevit uznání úklidovým pracovníkům. Jedná se o tvrdě pracující kolegy, kteří svoji práci často vykonávají mimo běžnou pracovní dobu, o večerech, nocích, víkendech. Jejich práce navíc není veřejností vnímána, tak jak by si zasloužila,“ komentuje tuto událost Karolína Jochmanová ze společnosti Kärcher, která se jako spoluiniciátor podílí na veřejné propagaci této akce na mezinárodní úrovni již od prvního ročníku.

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR periodicky sestavuje na základě dotazování obyvatel žebříček povolání podle prestiže. Na spodních příčkách se opakovaně objevují profese jako prodavač/prodavačka, pracovník v zemědělství, pracovník ostrahy, stavební dělník a právě uklízeč/uklízečka.

Slavnostní poděkování nominovaným úklidovým pracovníkům a pracovnicím proběhne kromě České republiky i v dalších 49 zemích ve středu 19. října 2022. Na organizaci a podpoře Thank your cleaner day v ČR se podílejí také organizace IFMA (International Facility Management Association) a CAC (Česká asociace úklidu a čištění).