Voda jako účinný nástroj pro průmysl

Sílu vody využívá člověk již od starověku. Pomocí vodní energie se poháněly mlýny a zvedala břemena. Vodní síla je důležitý obnovitelný zdroj energie. Ale voda toho umí mnohem víc, což lze chytře využít v různých segmentech průmyslu.

„Díky důslednému výzkumu a vývoji dnes pomocí sortimentu produktů, které nabízí vždy správné řešení pro jakýkoli požadavek lze vodou řezat, opracovávat, odstraňovat otřepy, strhávat opláštění, odebírat materiál nebo čistit. V závislosti na kapacitě čerpadla lze dosáhnout tlaku vody až 3000 barů. Standardně lze na tomto principu vytvořit mobilní jednotky či postavit automatizované robotické vysokotlaké odlakovací centrum,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Univerzální aplikace

Inovativní řešení se využívají téměř ve všech oborech moderního průmyslu a aplikační znalosti v souvislosti s tím soustavně rostou. To je umožněno aplikačním servisem, jenž umožňuje systematicky využívat celosvětové zkušenosti pro realizaci řešení.

Příprava povrchů

Techniku značky WOMA lze využít v množství různých průmyslových oborů pro čištění a přípravu povrchů – například pro odstraňování nátěrů a rzi. Mezi další možnosti použití patří bezemisní čištění a selektivní odstraňování betonu, renovace mostů, odstraňování nátěrů, odstraňování laků, odstraňování okují, povrchová úprava.

Čištění

Systémy WOMA jsou nyní spojovány i s chemickým průmyslem a procesním inženýrstvím. Vysokotlaký vodní paprsek našich výrobků dokáže očistit nádoby na laky a barvy, znečištění, pryskyřice a usazeniny bez zanechání zbytků. Systémy WOMA dále ustavují normy v oblasti čištění trubek a tepelných výměníků. Dále se zaměřujeme na čištění sít a filtrů, průmyslových podlah, cisteren, autoklávů a kanalizací. Nástroje WOMA jsou certifikovány jako mimořádně bezpečné produkty.

Řezání

Řezací nástroje WOMA mají vynikající pověst ve stavebním a v demoličním průmyslu. Naše nástroje se používají k řezání železobetonu, oceli nebo keramiky a jsou vhodné k využití přímo v terénu. Dále je možné snadno rozebírat různé nádoby a ocelové či stavební konstrukce. Řezací nástroje WOMA nevytvářejí teplo na řezném břitu, pracují bezprašně a s nízkou hladinou vibrací. 

Nápad využívat mechanický účinek proudu vody k čištění s mimořádně vysokým tlakem představoval počátek firmy WOMA v roce 1962. A tato myšlenka je od té doby hnací silou celé firmy. Společnost WOMA je součástí skupiny Kärcher a jeden z předních výrobců vysokotlakých čerpadel, vysokotlakých čističů s extrémním tlakem.