Přechod firem na hybridní práci bez change managementu může vést k chaosu

Změna a nutnost adaptace na ni je pro firmy každodenní výzvou. Poslední obrovskou změnou pro fungování firem byl přechod na hybridní práci. Ta v jistém smyslu obrátila zaběhlou praxi naruby a vypadá to, že to tak ještě nějakou dobu zůstane. Firmy potřebují dosáhnout křehké rovnováhy v poskytování práce z domova a v kanceláři. Stále více z nich si uvědomuje, že se jedná o zásadní změnu a ta musí být kvalitně provedena prostřednictvím profesionálního řízení změn, tzv. change managementu.

„Firmy jsou běžně organizovány a personálně nastaveny tak, aby jednotlivá oddělení vykonávala opakující se, de facto rutinní úkoly. To je aplikace teorie dělby práce. Opravdu koncepční změny jsou proto výzvou, na kterou nejsou ve skutečnosti připraveny. To je příklad přechodu na home office a hybridní práci, který muselo absolvovat mnoho firem s nástupem pandemie covid-19,“ říká Viktor Houška, odborník na change management a dodává: „Proto nyní některé firmy usilují o návrat do kanceláří, tedy stavu, který jejich management historicky zná. Přitom hybridní práce může dlouhodobě fungovat pro zaměstnance i firmy, je však nutné přechod realizovat v souladu s pravidly change managementu.“

Vize a směr

Hybridní styl práce, který řada firem přijala za standard, klade vyšší požadavky na vedení týmů i na jednotlivé pracovníky. Klíčovou se stává schopnost řídit a motivovat lidi na dálku.

„Pokud má hybridní přístup k práci dlouhodobě a úspěšně fungovat je třeba jej pevně začlenit do DNA organizace a využít jej k posílení pevné vazby zaměstnance na cíle společnosti. Vize a poslání organizace musí být pro zaměstnance jasné a inspirativní a hybridní práce do nich musí zapadat. Když bude hybridní práce v souladu s vizí i strategií firmy, bude celou strukturu dlouhodobě posilovat,“ říká Jitka Jetlebová, HR ředitelka společnosti IC Group.

Záměrná práce

Když zaměstnanci přijmou hybridní model za svůj, pak budou vědět, že je třeba trávit nějaký čas v kanceláři a nějaký čas pracovat efektivně z domova.  Musí se naučit sami rozhodovat, jakou práci mají dělat na kterém místě.

„Práce v kanceláři je ideální pro komplexní řešení problémů a osobní spolupráci. Být spolu v kanceláři může být lepší pro náročné konverzace nebo řešení ožehavých problémů. Lidé mohou také chtít být v kanceláři, aby si budovali vztahy s kolegy, nebo když chtějí využít energii z toho, že jsou kolem jiných lidí. Práce v domácím prostředí je naopak vhodná pro rutinnější práci nebo k řešení úkolů, které nevyžadují různé úhly pohledu,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Inspirativní pracoviště

Vhodnou formou podpory fungující hybridní práce je vytvoření pracoviště odpovídajícího novým podmínkám. Aktualizované by mělo v nových kancelářích být vše, od vybavení přes technologie až po uzpůsobení míst na setkávání s kolegy a klidnou práci v soukromí. Zaměstnanci by měli vědět, proč ke změnám dochází, jak spolu vše souvisí a co vše mohou využívat pro lepší práci. Pak je vysoce pravděpodobné, že změny pomohou jejich efektivnější práci.

„V moderních kancelářích se vedle klasických zasedacích místností stále častěji objevují odpočinkové zóny nebo salonky s pohodlnými pohovkami a křesly, ale i prostory pro kreativní práci, které umožní vystoupit z rutiny a najít nový pohled na věc. Pro relaxaci nebo naopak nerušené soustředění či jednání v malé skupince firmy zřizují také samostatné uzavřené koutky,“ vysvětluje Ondřej Mareček z SSI Group.

FOMO

Jedním z hlavních důvodů, proč lidé chtějí být v kanceláři, je znovu fyzicky být se svými kolegy. Online schůzky jednoduše nedávají lidem to, co od mezilidských pracovních vztahů potřebují. Lidé zkrátka v práci přirozeně nechtějí chybět.

FOMO (Fear Of Missing Out) je skvělý způsob, jak přimět lidi, aby rádi přicházeli do kanceláře na část pracovního týdne. Když zaměstnanci pochopí, že vhodná kombinace hybridní práce je to, co od nich firma potřebuje, je to cesta správným směrem.  

„Hybridní práce je komplexní výzva pro celou organizaci — ale hlavně pro její management. Vyžaduje totiž zejména nový přístup k řízení výkonnosti zaměstnanců, navázaný na cíle firmy a jednotlivých oddělení. Přechod na hybridní práci je tak vlastně pozitivní příležitostí revidovat a zlepšit fungování firmy, nejlépe za pomoci zkušeného change managera. Ten přinese nejen historií nezatížený nový pohled, ale také znalosti z podobných transformačních projektů,“ uzavírá Viktor Houška.

Tomuto tématu se budou věnovat také odborné veletrhy Profesia Days a HR days, které proběhnou 12. a 13. 2022 října v PVA Praha – Letňany.

Viktor Houška, odborník na change management

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Pracovní kolektiv, ilustrační

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Home office, ilustrační

downloadPlná velikost downloadMenší velikost