I přes pokles tržeb v retailu je mzdový skok v segmentu maloobchodu v posledních třech letech opravdu výrazný, téměř o pětinu

Maloobchodní tržby se v posledních měsících propadají. Vysoká inflace se začala projevovat na spotřebitelském chování, kvůli zhoršující se ekonomické situaci a nepříliš utěšených vyhlídkách do dalších měsíců začínají lidé šetřit. Zákazníci se připravují na horší časy, místo utrácení se snaží vytvářet finanční rezervy pro případ neočekávaných výdajů se zabezpečením elektřiny, plynu a tepla v domácnosti. Spotřebu omezují zejména u zbytných výdajů. 

Většina prodejců si však pravděpodobně s danou situací poradí a masivní zavírání obchodů či propouštění se neočekává. Jedná se o segment, který zaměstnává statisíce lidí po celé ČR, od metropole, přes krajská a okresní města, až po menší vesnice či turistické oblasti.

Mzdy v retailu však vyrostly za poslední tři roky téměř o 20 %

„Celková průměrná mzda včetně odměn a bonusů v maloobchodu se podle údajů platového portálu Platy.cz oproti loňskému roku zvýšila o 3 % a přesáhla tak 43 000 Kč. Mzdový skok v segmentu retailu byl v posledních třech letech v oblasti retailu opravdu výrazný, téměř o pětinu, konkrétně o 19 %,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. 

V posledních dvou letech zatížených covidovými omezeními mohl vzniknout dojem, že retail a logistika jsou tahounem zaměstnanosti u nás. I když se retail hned po výrobě největší měrou podílí na nabídce volných míst na Profesia.cz, nejsilnější růst má pravděpodobně za sebou. 

Počet nabídek v posledních letech výrazně kolísá, nedá se vysledovat nějaký jednoznačný trend. V loňském roce například v prvních dvou kvartálech oproti předcházejícímu roku poklesl, ve druhém pololetí jsme zaznamenali nárůst řádově o pětinu. 

„Současný trend je ale opět růstový, v prvním čtvrtletí tohoto roku množství nabízených míst vzrostlo o 28 % oproti loňsku, ve druhém čtvrtletí tempo ještě zvýšilo. V porovnání se situací před pandemií se ale počet nabídek zvýšil jen o 1 %,“ dodává Michal Novák.

Retail prochází proměnou

„Pokud chtějí být prodejci v budoucnu i nadále úspěšní, je nutné, aby v době nedostatku nových talentů měli dlouhodobou vizi na získávání a udržení zaměstnanců. Zaměstnavatelé by také měli zvážit modernizaci svých náborových technologií a tím zvýšit efektivitu celého procesu,“ říká Martin Šrůma z Accenture ČR. 

„Zároveň je potřeba přezkoumat požadavky na obsazení daného pracovní místa a ujistit se, že přes automatizované náborové filtry projdou různorodé talenty, a že se tímto procesem nevyloučí tzv. skrytá pracovní síla. Do té patří obrovské množství lidí, kteří touží pracovat a mají nebo mohou rozvíjet dovednosti, které zaměstnavatelé sice hledají, ale zároveň nedokáží tyto zájemce o práci najít. Pokud zaměstnavatelé zahrnují do pracovních nabídek další a další požadavky, zužují tím zároveň okruh uchazečů. Měli by specifikovat menší počet nezbytných základních dovedností, díky kterým projde sítem větší počet lidí,“ dodává Martin Šrůma.

Největší český veletrh práce Profesia days proběhne letos 12. a 13. října na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech

11. ročník veletrhu práce Profesia days se bude retailu také významně věnovat. A to jak tematicky, tak z hlediska nabídky pracovních příležitostí. Tradičně se této akce účastní mnoho předních zaměstnavatelů z této oblasti. 

Veletrh přinese široké veřejnosti příležitosti, jak a kde najít dobrou práci. Návštěvníkům nabídne přímé setkání s personalisty z řady českých i mezinárodních firem a možnost pobavit se o nabízených pracovních pozicích. Bude připraven bohatý doprovodný program ve formě inspirativních přednášek, poradenské zóny, konzultace CV, koučinku, testování IT znalostí a cizích jazyků atd.

Návštěvníci budou moci načerpat informace o všem důležitém, co se v současné době na trhu práce děje a získat inspiraci pro svou vlastní praxi a další směřování. Součástí akce bude rozsáhlá zóna se zajímavým doprovodným programem, v jehož rámci budou probíhat přednášky, prezentace zaměřené na kariérní i osobnostní rozvoj, různé aspekty trhu práce a konkrétní problémy, které jej v současné době ovlivňují.

Vstup na veletrh je zdarma, stačí se jen zaregistrovat zde na webu. Více informací postupně přibývá na webových stránkách www.profesiadays.cz.