Jaké změny přinesl pro zaměstnavatele rok 2022?

V letošním roce přicházejí některé změny v oblasti pracovního práva. Novinky se týkají sociálního a zdravotního pojištění, ošetřovného nebo otcovské dovolené. Během roku se očekávají diskuse a případné změny v oblasti legislativního řešení home office. 

Změny v oblasti zdravotního a sociálního pojištění

„V této oblasti dochází tradičně k parametrickým změnám, ale tentokrát jsou tu i novinky. U zdravotního pojištění dochází kromě zvýšení minimálního vyměřovací základu také ke změně ve výpočtu penále,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz

Mění se délka otcovské dovolené, tedy doba, po kterou může novopečený otec v rámci placené dovolené pečovat o dítě po jeho narození. Její délka se zdvojnásobuje, prodlužuje se tedy z jednoho na dva týdny.

Změny v ošetřovném

Mimo standardní nemocenské dávky se zavádí tzv. krizové ošetřovné a příspěvek v době karantény a izolace. Krizové ošetřovné bude možné využít v případech mimořádných opatření spočívajících v zákazu osobní přítomnosti dětí ve školách či nařízení karantény dítěti v přímé souvislosti s covidem.

Další změnou je rozšíření okruhu osob oprávněných čerpat ošetřovné i na osoby mimo společnou domácnost. Dosud mohli čerpat ošetřovné pro péči o osoby starší 10 let jen členové společné domácnosti, nově na dávku dosáhnou i blízcí rodinní příslušníci. Odstraňuje se tím nelogičnost, kdy právní úprava penalizovala v péči o blízké osoby ty, kteří s ní nežili ve společné domácnosti.

Změny v daních z příjmů fyzických osob

Pro rok 2022 se zvyšuje základní sleva na dani, z loňských 27 840 Kč vzroste na 30 840 Kč. Projeví se také úprava daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Ta byla sice schválená v červenci 2021, ale kvůli průtahům při schvalování se promítá až při ročním zúčtování daní. Zvýšené daňové zvýhodnění bude dále použito měsíčně od ledna 2022.

„V letošním roce je rovněž zavedena nová sleva na dani, a to pro věřitele za zastavenou exekuci. Tu si mohou fyzické osoby uplatnit v daňovém přiznání, ale i při ročním zúčtování daní. Zaměstnavatelé se zase konečně dočkali náhrady za zpracování exekučních srážek,“ vysvětluje Michal Novák.

Cestovní náhrady a stravné

Jako každoročně se mění sazby cestovních náhrad. Ty by letos měly kompenzovat především zvýšení cen pohonných hmot a dalších nákladů. Zejména u tuzemských cest tak došlo k razantnímu navýšení. Mimo pracovní cesty ovlivní výše stravného v roce 2022 i stravování zaměstnanců na pracovištích.

Co by se mělo vyřešit letos

„Očekává se pokrok zejména v jednáních o legislativních úpravách týkajících se práce z domova, dojít by mělo i na legislativní úpravu pracovněprávních elektronických jednání. Bude třeba také dořešit pojetí evropské směrnice, která zakotvuje právní ochranu oznamovatelů protiprávního jednání, tedy tzv. whistleblowing,“ říká Michal Novák.

Pracovní kolektiv, ilustrační

downloadPlná velikost downloadMenší velikost