Nedostatek techniků ve všech oborech. Nechybějí jen IT odborníci, ale i stavaři nebo elektrotechnici

Prohlubující se nedostatek techniků se zmiňuje zejména v souvislosti s IT profesemi. Technicky orientovaní zaměstnanci ale chybějí ve všech oborech – od stavebnictví a strojírenství až po firmy zabývající se prodejem a instalací specializovaných technologií nebo správou budov.

Proč chybějí technici?

Nedostatek techniků se objasňuje tím, že většina dobrých žáků jde po základní škole na gymnázia a o technické školy nemají zájem. To ale není tak úplně pravda – zčásti je na vině demografický vývoj, protože demografická křivka nestíhá dorovnávat nárůst poptávky průmyslové výroby po zaměstnancích. Do pracovního procesu se nyní dostávají slabší ročníky, a navíc silné ročníky dospěly do důchodového věku. Ještě větší roli ale sehrál dlouhodobý útlum odborných technických škol a učilišť. 

„V současné době se více než 60 % podniků v ČR potýká s nedostatkem zaměstnanců. Chybějí především technicky zaměření uchazeči – jak vysokoškolsky vzdělaní IT odborníci, stavaři a strojaři, tak kvalifikovaní zástupci specializovaných profesí jako svářeči, mechanici, obráběči kovů, nebo montéři. Firmy také marně hledají zkušené konstruktéry nebo technology,“ říká k aktuální situaci Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Nejde jen o výrobu a IT

Technicky zaměření zaměstnanci ale nejsou potřeba jen ve výrobě nebo pro vytváření a správu IT řešení. Technologie v současné době prolínají téměř do všech oblastí podnikání, a tak chybějí i v oborech, které nejsou v této souvislosti tak často zmiňované.

„Techničtí odborníci nám scházejí například v oblasti facility managementu nebo v ostraze objektů. V současné době při správě budov nezajišťujeme jen opravu kapajících kohoutků nebo nefunkčního topení. Moderní kancelářské objekty bývají vybavené například moderními technologiemi pro efektivní využití alternativních zdrojů energie při vytápění nebo k recyklaci. Potřebujeme tedy jak klasické řemeslníky, kterých je čím dál tím méně, tak odborníky na inovativní technologie. Ale také IT specialisty, protože mnohé systémy v moderních budovách prorůstají i do IT prostředí jednotlivých nájemců, navíc některá řešení sami vyvíjíme,“ říká Radek Škrabal, výkonný ředitel SSI Group. „Řešení vidíme v otevření pracovního trhu pro zahraniční pracovníky. Zmenšení a zrychlení byrokratických procesů tak, aby ti, kteří chtějí pracovat na českém trhu, nebyli odrazeni zdlouhavostí a nákladností formálních kroků k získání pracovních víz.

„Stále více pociťujeme problém v oblasti lidských zdrojů. Rok od roku je těžší získat kvalitní zaměstnance s technickým backgroundem, o přijímání absolventů ani nemluvím,“ říká Andrej Hronec, majitel firmy Audiopro, která se specializuje na dovoz a instalace špičkových, audio, video a komunikačních technologií. „Určitě by pomohla podpora v oblasti vzdělávání v této oblasti. Nejen více oborů, ale i navýšení platů učitelů. Za plat, který dostávají, je těžké do školství získat odborníky, kteří jsou pro vzdělávání nezbytní.“

Chybějí lidé s potřebnou kvalifikací

Největším problémem současného pracovního trhu je nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací – a to nejen u nás, ale ve většině evropských zemí. Hledání zaměstnanců s potřebnými znalostmi je nejtěžší za posledních 15 let. 

„Jednou z příčin tohoto stavu jsou rychlé technologické změny v posledních letech, které znamenají výraznou obměnu sady dovedností, které zaměstnavatelé požadují. Náš průmysl orientovaný na výrobu ale poznamenává i nedostatek zájemců o nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci nebo skladníci,“ uzavírá Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Nedostatek techniků, ilustrační

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Nedostatek techniků, ilustrační

downloadPlná velikost downloadMenší velikost

Nedostatek techniků, ilustrační

downloadPlná velikost downloadMenší velikost