Profese, v nichž převažují ženy, patří mezi ty nejpodceňovanější

Představy o jednotlivých profesích ovlivňují určité stereotypy – nevnímáme je často přes přínos pro společnost, ale platové ohodnocení nebo atraktivitu daného povolání. Jako méně prestižní jsou častěji vnímané pracovní pozice, na nichž převažují ženy. Přitom výsledky jejich práce ovlivňují kvalitu prostředí a života mnohých lidí – zejména v tzv. „pečujících“ povoláních.

Proč je podceňujeme

Podceňujeme zpravidla ty pozice, které nevyžadují vzdělání, jsou hůře placené a často je zastávají zahraniční pracovníci. Také ty, kde není velká perspektiva profesního rozvoje. Na spodních příčkách žebříčku prestiže jednotlivých povolání, který připravuje Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, se tak opakovaně objevují profese jako uklízečka, prodavač, sekretářka, stavební dělník a další dělnické profese. Neplatí to ale do důsledku, prestiž nemají ani politici nebo kněží, kteří mají vysokoškolské vzdělání a v případě politiků i dobré platové ohodnocení.

„Ačkoliv je genderová rovnost obecně přijatá teze a většina lidí to tak skutečně vnímá, pokud se na ni podíváme optikou vážnosti v práci, nerovnováha ve vnímání tu stále přetrvává. Mezi povoláními, která jsou podceňovaná a méně hodnocená dominují ta, která vykonávají převážně ženy. Jsou to například knihovnice, účetní, uklízečky, zubní laborantky, pečovatelky nebo vychovatelky. Z toho částečně vyplývá i často zmiňovaná platová nerovnováha mezi muži a ženami – ženy prostě častěji zastávají pozice, které jsou hůře placené. Kromě úklidových prací jde převážně o výkonné pozice ve zdravotnictví, školství a ve službách,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Poděkujte své uklízečce

Vnímání prestiže některých povolání se ale v posledních letech posouvá. V době pandemie jsme si začali podstatně více než předtím vážit výkonného zdravotnického personálu, zejména sester, jejichž práci, na rozdíl od lékařských profesí, mnozí podceňovali. Také jinak posuzujeme práci učitelů, v době pandemie jsme oceňovali i ty, kteří pracovali v obchodech nebo zajišťovali nezbytnou dopravu, fungování vodovodů, kanalizací a energetické sítě. Jinou optikou bychom tak mohli vnímat i práci úklidových pracovníků, kteří zajišťují čistotu a hygieničnost prostředí, v němž se pohybujeme.

„Ačkoli čisté a hygienické pracovní prostředí lidé považují většinou za nezbytnost a nyní si kvality úklidových prací všímají více než dříve, pracovníků, kteří jej zajišťují, si lidé neváží. I když v tomto oboru pracují desítky tisíc lidí, kteří ošetřují a udržují objekty miliardových hodnot, ne vždy je k němu přistupováno s odpovídající pozorností a respektem," říká Karolina Jochmanová ze společnosti Kärcher. „Proto jsme se rozhodli i do České republiky rozšířit iniciativu Thank Your Cleaner Day, jež slouží k ocenění tvrdě pracujících úklidových pracovníků, kteří svou práci často vykonávají mimo běžnou pracovní dobu a jsou pro ostatní kolegy neviditelní.“