Veletrh práce Profesia days byl i přes covidové zeštíhlení úspěšný, práci sem přišly hledat tisíce zájemců

Veletrh práce Profesia days letos proběhl s respektem ke všem pandemickým opatřením ve skromnější podobě, reakce návštěvníků i vystavovatelů ale potvrdily neutuchající zájem o kontaktní podobu akce propojující zaměstnavatele a potenciální zaměstnance. Odborná sekce HR days přinesla inspiraci v řadě oblastí, které v současné době rychlých zvratů řeší HR profesionálové z českých i nadnárodních firem.

Na Profesia days táhne možnost získat práci i přehled o konkrétních kariérních předpokladech

Letošní Profesia days jako kontaktní akce plně respektovaly protiepidemická opatření, což kromě vstupní kontroly návštěvníků znamenalo i nutnost zvětšit rozestupy mezi stánky a šíři koridorů pro návštěvníky. I když pochopitelné obavy z hromadné akce ovlivnily počet návštěvníků, branami Profesia days jich prošlo více než 3,5 tisíce a vystavovatelé získali i stovky relevantních kontaktů na potenciální zaměstnance. Návštěvníci letos mohli vybírat mezi 70 zaměstnavateli z České republiky i ze zahraničí. 

„Na Profesia days návštěvníky neláká jen možnost najít si práci. Velká část z nich přišla získat přehled o tom, jaké možnosti jim současný trh nabízí, či jaké mají kariérní předpoklady a možnosti růstu. O tom svědčí i velký zájem o doprovodný program, zejména přednášky vzdělávacího charakteru, a potom rady pro konkrétní situace, s nimiž se při hledání místa, ve výběrových řízeních i vyjednávání o podmínkách se zaměstnavateli lidé setkávají, letos ve větší míře rezonovalo i téma skloubení práce a soukromí,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. 

Zájem byl také o testování – jazykových dovedností, při kterém získalo více než 200 zájemců certifikáty prokazující jejich úroveň, IT znalostí, ale i tendence k syndromu vyhoření, které absolvovala více než stovka návštěvníků. K vysoce hodnoceným doprovodným aktivitám patří profesionální poradenství při sestavování životopisů, stylingový koutek se službami vizážistek a individuální koučing.

HR days a trendy, které budou určující

HR days byly po roční pauze pro HR profesionály vítanou příležitostí pro sdílení informací a diskusi o problémech, které v současné době ve své praxi řeší. Mluvilo se zejména o tématech jako je účelná motivace zaměstnanců, zejména pokud pracují z domova, změnách v HR metrikách, posuzování výkonnosti, metodách vzdělávání a dalších tématech, která souvisejí s flexibilizací práce. 

„Účastníci akce oceňovali i informační šíři přednášek, jichž mohli ve dvou sálech a dvou dnech vyslechnout celkem 75. Mezi nejzajímavějšími byla nejčastěji uváděna témata jako motivace zaměstnanců, zejména při práci z domova, změny HR metrik a posuzování výkonnosti zaměstnanců, účelné metody vzdělávání, oslovování čerstvých absolventů nebo přehledové materiály poskytující informace o stavu trhu práce v České republice. Zaujala také problematika whistleblowingu, informace o kariérních centrech, konkrétní příklady toho, jak se mění firemní kultura nebo problémy, které řeší firmy v souvislosti s digitalizací a robotizací,“ říká Michal Novák.

Jací byli návštěvníci veletrhů?

Mezi návštěvníky tradičně mírně převažovaly ženy, kterých bylo 54 %. Profesia days jsou výbornou příležitostí pro absolventy, kterým veletrh pomáhá zorientovat se na trhu práce, takže věková skupina 15-24 let zde byla zastoupena nejsilněji (31 %). Z pohledu dosaženého vzdělání převažovali absolventi středních škol s maturitou (30 %) a vysokých škol 2. stupně (22 %). HR days, jako akce pro profesionály v oblasti lidských zdrojů, přitáhly nejvíce HR managery (26 %), HR specialisty (17 %) a HR konzultanty (15 %).